Krahujci si zvolili nové vedení

Dne 6.10.2019 se uskutečnil sněm střediska Krahujec, který v naší organizaci předchází např. sněmu krajskému či valnému. Jedná se o důležité setkání, kde se rozhoduje o podstatných otázkách střediska a jeho vývoji v příštím tříletém období. Také se zde volí vedení a členové střediskové rady pro toto další období. Mezi nimi i nový vůdce střediska a jeho zástupce. Tím novým se stal Martin Pařez a jeho zástupcem Mgr. Pavel Kotyza. Došlo tedy k „prohození“ rolí. V minulém období byl vůdcem střediska právě Pavel Kotyza. Spolu s nimi byly zvoleni další členové a delegáti dalších sněmů.

Všem zvoleným gratulujeme a těšíme se na spolupráci s nimi.