Již 11. Nymburk plný strašidel přilákal 436 dětí

V pátek 1. 11. 2019 proběhl již 11. ročník tradiční akce Nymburk plný strašidel pořádaný naším střediskem, letos na téma „Hotel Transylvánie 2“. Tentokráte přilákal 436 dětí, které tak mohly po celé historické části města potkávat strašidla. Ta si pro ně připravila 6 stanovišť, kde děti mohly plnit záludné úkoly, za které mohly na konci dostat sladkou odměnu a diplom.

„I přes drobné komplikace při přípravě se vše velmi vydařilo. Potěšila nás i zpětná vazba rodičů, kteří si zejména pochvalovali letošní kratší cestu, rychlejší stanoviště a přehlednost trasy“ řekla k úspěšné akci jedna z hlavních organizátorek Petra Pekárková.

Jsme velice rádi, že se akce povedla a těšíme se na další ročník.

Krahujci si zvolili nové vedení

Dne 6.10.2019 se uskutečnil sněm střediska Krahujec, který v naší organizaci předchází např. sněmu krajskému či valnému. Jedná se o důležité setkání, kde se rozhoduje o podstatných otázkách střediska a jeho vývoji v příštím tříletém období. Také se zde volí vedení a členové střediskové rady pro toto další období. Mezi nimi i nový vůdce střediska a jeho zástupce. Tím novým se stal Martin Pařez a jeho zástupcem Mgr. Pavel Kotyza. Došlo tedy k „prohození“ rolí. V minulém období byl vůdcem střediska právě Pavel Kotyza. Spolu s nimi byly zvoleni další členové a delegáti dalších sněmů.

Všem zvoleným gratulujeme a těšíme se na spolupráci s nimi.